Succe för Godman Redovisning

Succen för Godman Redovisning program fortsätter.
Utan att presentera några siffror kan jag ändå avslöja att hittills i år (2013) har det sålts lika många programlicenser som det gjordes för hela 2012.

Detta mycket tack vare att programmet uppmärksammas mer och mer bland landets överförmyndare och god mans & förvaltarföreningar. För detta kan jag bara tacka alla som använder programmet och sprider information om det.

Senaste föreningen som erbjuder sina medlemmar rabatterat pris på programvaran är Uppsala god mans & förvaltarförening.

 

Givetvis kommer inte utvecklingsarbetet avstanna bara för att det går bra. Flera spännande saker är på gång. Har du några ideer, tips, klagomål eller önskemål så mottages detta med tacksamhet.
Skicka ett meddelande via http://godman.se/kontakt.aspx

 

Problem med utskrifter?

Tyvärr verkar det som en del har problem med att datorn "låser sig" vid utskrift. Felorsaken är inte identifierad ännu men arbeta pågår.

 

Först skall jag kort beskriva hur man kommer runt problemet med utskrifterna, sedan så skulle jag be om lite hjälp från de som stöter på felet.

 

Alternativt sätt att skriva ut

Istället för att klicka på skrivarikonen så kan du klicka på den lilla disketten. Då kan du spara rapporten som PDF istället. Sedan öppnar du Pdf filen och skriver ut den. Det funkar alldeles utmärkt.

 

När du öppnat Pdf filen klickar du på skrivarikonen och skriver ut.

 

 

Din hjälp behövs

Tyvärr lyckas jag inte återskapa felet så därför ber jag dig som råkar ut för detta om lite uppgifter. Du får gärna svara på följande frågor:

 

 • Vad har du för skrivare (märke och ev modell)?
 • Vilket operativsystem använder du?
 • Vilken version av Godman Redovisning använder du?
 • Gäller det alla utskrifter i programmet eller någon enskild?
 • Vad händer om du kryssar i Sidintervall - sidor och anger 1 (se bild nedan).

 

 

Lättast skickar du ett meddelande med svar på frågorna via kontaktformuläret men det går bra att direkt skicka till fredrik (snabelA) godman . se

 

Tack för hjälpen!

Glöm inte SÄKERHETSKOPIERA

Har datorn lagt av? Är allt arbete i Godman Redovisning förlorat? Nej, givetvis inte för du har regelbundet gjort säkerhetskopior, eller?

 

Tyvärr kommer det in frågor ibland från användare vars datorer tröttnat på tillvaron som arbetsredskap om hur de får tillbaka allt sitt arbete. Svaret är kort och enkelt:

 

 • ladda ner programmet från hemsidan och sedan ....
 • återställ från senast gjorda säkerhetskopia.

Svårare än så är det inte om man nu har en säkerhetskopia. Om det inte finns någon sådan, ja då är allt arbete ofrånkommligt borta.

 

Läs mer om säkerhetskopiering och återställning.

 

Skapa säkerhetskopior automatiskt

I programmet finns det en funktion som automatiskt skapar en säkerhetskopia när man stänger av programmet. Denna funktion aktiveras via Konfiguration - Programinställningar.

Läs mer om hur man konfigurerar automatiska säkerhetskopior

 

Välj en mapp där säkerhetskopiorna skall sparas.

 


Ett mycket bra tips är att du kopplar denna mapp till en "backuptjänst" som automatiskt sparar innehållet på en annan server så du kan komma åt filerna vid ett datorhaveri.

 

Eller så sparar du ner på ett externt media, typ USB eller nätverksdisk. Om den externa enheten inte är tillgänglig när man stänger av programmet kommer det upp ett meddelande om detta.

 

Startsidan informerar

Startsidan i Godman Redovisning visar meddelande om automatiska säkerhetskopior är aktiverat.

 

 

Om den mapp som man valt spara säkerhetskopior inte är tillgänglig vid programavslut kommer det upp ett meddelande om detta.

 

Slutligen

Säkerhetskopiera regelbundet! Säkerhetskopiera regelbundet! Säkerhetskopiera regelbundet! Säkerhetskopiera regelbundet! Säkerhetskopiera regelbundet! Säkerhetskopiera regelbundet! Säkerhetskopiera regelbundet!

Ny programversion kommer snart

En ny version av programmet Godman Redovisning är under utveckling och beräknas släppas i mitten av november.

 

Tack vare det engagemang bland användarna att komma med förslag och åsikter om programmet är det möjligt att göra ett bra program ännu bättre.

 

Ett kvitto på att programmet är bra är att flera kommuner i år har valt att köpa in ett större antal licenser.

 

Vår ambition

Ambitionen är att Godman Redovisning skall fortsätta vara det ledande programmet för gode män, ställföreträdare och förvaltare. Utvecklingen av programvaran sker löpande och ett par uppdateringar med några nya funktioner släpps varje år. Vid varje årsskifte kommer en helt ny version som innehåller fler funktioner och förbättringar och som befintliga licensinnehavare erbjuds till ett mycket förmånligt pris.

 

Redan användare

För dig som redan använder programmet är det givetvis frivilligt att uppgradera. Vill du uppgradera är det mycket enkelt att föra över information från tidigare version av Godman Redovisning. Mer om detta kommer i separat post här i bloggen samt i ett e-post meddelande som skickas ut när det är dax.

 

Lite om vad som är nytt

 • Man kan ladda upp en logotyp som visas på utskrifterna.
 • Ange om en tillgång är en fastighet eller ett värdepapper.
 • Lättare förfarande vid köp och avyttring av tillgångar (läs mer om detta här).
 • En generell dagbok som du kan använda för anteckningar som inte rör någon specifik huvudman.
 • Separat utskrift av övriga upplysningar.
 • Ange körtid i minuter i körjournalen.
 • Ange om en inkomst är skattepliktig eller ej (används för beräkning av arvode).
 • + en hel del annat.

 

Har du förslag eller åsikter?

Det är inte försent att komma med förslag eller åsikter till den nya versionen. Gå till kontaktformuläret och skicka ett meddelande.

Tillgångar i nya Godman Redovisning

I den nya verisonen av Godman Redovisning (version 2013) så är det enklare att bokföra köp och försäljning av tillgångar.

 

Köp av tillgång

När du under menyvalet Fastigheter/Värdepapper skall lägga in en ny tillgång kan du välja om du skall bokföra ett köp.

 

 

När du kryssar i rutan ingående belopp kan du välja om du även skall bokföra detta som ett köp. Du kryssar isåfall i rutan för köp samt väljer det postnamn i kontoplanen som du vill bokföra köpet på.

 

När du sedan klickar på Spara kommer frågan upp om du vill bokföra köpet som en utgift.

 

 

Svarar du ja kommer du till Utgifter och formuläret är redan ifyllt med all information. Klicka på Spara.

 

 

Avyttring av tillgång

Om du sätter utgående belopp perioden slut till noll (0) så tänds rutan upp om du vill bokföra försäljning av tillgång som en inkomst. Det fungerar på samma sätt som köp av tillgång.

 

OBS! Vid försäljning av tillgång får du ange beloppet själv när det bokförs som inkomst.

Kopiera en bokföringspost

Ny funktion i Godman Redovisning 2012.4 är att man kan kopiera en redan bokförd post. Exempelvis kan du med en knapptryckning kopiera hyran för Januari och ange ett nytt datum och eventuellt ändra beloppet. Du slipper då mata in alla uppgifterna igen.

 

Filmen nedan visar hur funktionen kopiera bokföringspost fungerar.