Överförmyndaren skyldig att kontrollera att överförmyndarspärr finns

JO har i ett beslut bl.a. understrukit att överförmyndaren ”har en skyldighet att,
t.ex. genom att begära in kontoutdrag, kontrollera att en huvudmans samtliga konton,
med undantag för transaktionskontot, är försedda med erforderlig spärr”.

 

Källa: JO, 2011-10-18, dnr 5478-2010.

Tips - Hantera huvudmans kontanter

Föreställ dig situationen att du skall köpa en mikrovågsugn till din huvudman för att hemtjänsten önskar detta. Du vet att en mikrovågsugn kostar ungefär 1000:-. Du går till banken och tar ut 1000:- och går sedan till den lokala microvågsugnhandlaren. En mikrovågsugn inköps för summan 850:- och alla blir nöjda.

 

Men hur gör du då med de 150:- som du har kvar? En första tanke är att gå tillbaka till banken och göra en insättning. Men du kan även välja att förvara pengarna hemma hos dig då du kanske vet om att ett nytt inköp till din huvudman skall ske inom kort och då bör 150:- räcka.

 

Problemet som uppstår är att pengarna inte finns redovisade någonstans utan det är endast du som har koll på dem och det är inte bra.

 

Så här kan du hantera ovanstående scenario på ett smidigt sätt

När du kommer hem efter att inköpet gjorts skapar du under Bankkonton/kontanter ett nytt konto du kallar Kontanta pengar eller liknande.

 

 

Nästa steg är att föra över 1000:- från det konto du tog ut 1000:- till Kontanta pengar. Bokför sedan en utgift för inköpet på 850:- på Kontanta pengar. Kvar på saldot är de 150 kronorna du har i din hand.

 

Överföringen Utgiften

 

Nu har du rätt saldon på din huvudmans konton och alla medel är korrekt bokförda.

 

Nästa gång du gör ett inköp och du betalar kontant bokför du det inköpet som en utgift för kontot Kontanta pengar. Eller om du väljer att sätta in pengarna igen på din huvudmans bankkonto gör du en ny överföring.

 

I Godman Redovisning hanteras alltså bankkonton och kontanter på exakt samma sätt. Du kan likna kontanter med en virtuell plånbok.

 

Tänk på att du inte bör ha för mycket av din huvudmans tillgångar i reda kontanter.

 

Överväg alltid möjligheten att göra en insättning istället för att förvara kontanta medel för din huvudman!

 

I årsredovisningen kommer tillgångarna redovisas på korrekt sätt.

 

Detta tips är inskickat av en användare av Godman redovisning. Har du några bra tips du vill dela med dig av? Skicka gärna in dem till oss så publicerar vi dem här.