Glöm inte SÄKERHETSKOPIERA

Har datorn lagt av? Är allt arbete i Godman Redovisning förlorat? Nej, givetvis inte för du har regelbundet gjort säkerhetskopior, eller?

 

Tyvärr kommer det in frågor ibland från användare vars datorer tröttnat på tillvaron som arbetsredskap om hur de får tillbaka allt sitt arbete. Svaret är kort och enkelt:

 

  • ladda ner programmet från hemsidan och sedan ....
  • återställ från senast gjorda säkerhetskopia.

Svårare än så är det inte om man nu har en säkerhetskopia. Om det inte finns någon sådan, ja då är allt arbete ofrånkommligt borta.

 

Läs mer om säkerhetskopiering och återställning.

 

Skapa säkerhetskopior automatiskt

I programmet finns det en funktion som automatiskt skapar en säkerhetskopia när man stänger av programmet. Denna funktion aktiveras via Konfiguration - Programinställningar.

Läs mer om hur man konfigurerar automatiska säkerhetskopior

 

Välj en mapp där säkerhetskopiorna skall sparas.

 


Ett mycket bra tips är att du kopplar denna mapp till en "backuptjänst" som automatiskt sparar innehållet på en annan server så du kan komma åt filerna vid ett datorhaveri.

 

Eller så sparar du ner på ett externt media, typ USB eller nätverksdisk. Om den externa enheten inte är tillgänglig när man stänger av programmet kommer det upp ett meddelande om detta.

 

Startsidan informerar

Startsidan i Godman Redovisning visar meddelande om automatiska säkerhetskopior är aktiverat.

 

 

Om den mapp som man valt spara säkerhetskopior inte är tillgänglig vid programavslut kommer det upp ett meddelande om detta.

 

Slutligen

Säkerhetskopiera regelbundet! Säkerhetskopiera regelbundet! Säkerhetskopiera regelbundet! Säkerhetskopiera regelbundet! Säkerhetskopiera regelbundet! Säkerhetskopiera regelbundet! Säkerhetskopiera regelbundet!

Skapa ny redovisningsperiod

Just nu är det många som hör av sig och undrar hur man skapar en ny period (2013). Det kan man inte göra fören det verkligen är 2013. Programmet är inte gjort för att bokföra framtida händelser.

 

När man skapar en ny redovisningsperiod förs bankmedel/kontanter, tillgångar och skulder över till den nya perioden. Ingående belopp sätts då = förgående periods utgående belopp. Om du sedan ändrar något i förgående period måste du manuellt justera detta för senaste perioden. Detta är mycket viktigt att komma ihåg.

 

Filmen visar hur man skapar en ny period.

 

Uppgradera från tidigare versioner till version 2014

UPPDATERAT 2014-02-03:

Nu ännu enklare. Läs om detta här

 

OBS! Det är exakt samma förfarande för den nya (2014) versionen av Godman Redovisning.

 

Filmen visar hur man för över all information från tidigare versioner (2011 och 2012) av Godman Redovisning till senaste programversion (2013).

 

Installera Godman Redovisning på Windows 8

Filmen nedan visar hur man installerar Godman Redovisning på en dator med Windows 8

 

Uppdatering 2013.1 tillgänglig

En serviceversion till Godman redovisning 2013 finns nu tillgänglig. När du startar programmet kommer det upp en ruta.

Klicka på Nästa och uppdateringen installeras.

Nytt nummer av överförmyndarnytt

Oktober-november 2012

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/juridik/overformyndarfragor/oktober-november-2012

Ny programversion kommer snart

En ny version av programmet Godman Redovisning är under utveckling och beräknas släppas i mitten av november.

 

Tack vare det engagemang bland användarna att komma med förslag och åsikter om programmet är det möjligt att göra ett bra program ännu bättre.

 

Ett kvitto på att programmet är bra är att flera kommuner i år har valt att köpa in ett större antal licenser.

 

Vår ambition

Ambitionen är att Godman Redovisning skall fortsätta vara det ledande programmet för gode män, ställföreträdare och förvaltare. Utvecklingen av programvaran sker löpande och ett par uppdateringar med några nya funktioner släpps varje år. Vid varje årsskifte kommer en helt ny version som innehåller fler funktioner och förbättringar och som befintliga licensinnehavare erbjuds till ett mycket förmånligt pris.

 

Redan användare

För dig som redan använder programmet är det givetvis frivilligt att uppgradera. Vill du uppgradera är det mycket enkelt att föra över information från tidigare version av Godman Redovisning. Mer om detta kommer i separat post här i bloggen samt i ett e-post meddelande som skickas ut när det är dax.

 

Lite om vad som är nytt

  • Man kan ladda upp en logotyp som visas på utskrifterna.
  • Ange om en tillgång är en fastighet eller ett värdepapper.
  • Lättare förfarande vid köp och avyttring av tillgångar (läs mer om detta här).
  • En generell dagbok som du kan använda för anteckningar som inte rör någon specifik huvudman.
  • Separat utskrift av övriga upplysningar.
  • Ange körtid i minuter i körjournalen.
  • Ange om en inkomst är skattepliktig eller ej (används för beräkning av arvode).
  • + en hel del annat.

 

Har du förslag eller åsikter?

Det är inte försent att komma med förslag eller åsikter till den nya versionen. Gå till kontaktformuläret och skicka ett meddelande.

Tillgångar i nya Godman Redovisning

I den nya verisonen av Godman Redovisning (version 2013) så är det enklare att bokföra köp och försäljning av tillgångar.

 

Köp av tillgång

När du under menyvalet Fastigheter/Värdepapper skall lägga in en ny tillgång kan du välja om du skall bokföra ett köp.

 

 

När du kryssar i rutan ingående belopp kan du välja om du även skall bokföra detta som ett köp. Du kryssar isåfall i rutan för köp samt väljer det postnamn i kontoplanen som du vill bokföra köpet på.

 

När du sedan klickar på Spara kommer frågan upp om du vill bokföra köpet som en utgift.

 

 

Svarar du ja kommer du till Utgifter och formuläret är redan ifyllt med all information. Klicka på Spara.

 

 

Avyttring av tillgång

Om du sätter utgående belopp perioden slut till noll (0) så tänds rutan upp om du vill bokföra försäljning av tillgång som en inkomst. Det fungerar på samma sätt som köp av tillgång.

 

OBS! Vid försäljning av tillgång får du ange beloppet själv när det bokförs som inkomst.