Spara kolumninställningar

Ny funktion version 2014

 

I Godman Redovisning 2014 kan man spara egna kolumninställningar. Många har varit lite irriterade på att deras sorteringsordning, kolumnbredd har nollställts när de stängt av programmet. Ibland vill man kanske ha senaste datum först och andra tillfällen ha tidigaste datum först. Även bredder på kolumner har varit önskvärt att kunna spara.

 

Detta är nu enkelt fixat

programkonfiguration Under Konfiguration- programinställningar finns det en kryssruta där det står Spara egna kolumninställningar.

spara kolumninställningar

När du sedan sparat inställningarna kan du justera dina kolumner och ändra sorteringsordningen. När du gjort en justering stänger du det aktuella fönstret/funktionen och inställningarna sparas.

 

Exempel

Du är inne på en huvudman och inkomsttabellen.

kolumninställningar

Här är tabellen för inkomsterna med standardinställningarna

 

Du gör nu några justeringar

kolumninställningar

Högerklicka på en kolumnrubrik och ändra sorteringen. Du kan även justera bredder på kolumnerna.

 

Stäng sedan ner huvudmannen genom att klicka på Stäng i högermenyn. Inställningarna sparas. Prova att öppna igen och se. Tabellen bör se likadan ut som den gjorde innan du stängde fönstret.

 

 

Ny programversion (2014) snart här

Uppdaterat 2013-12-10. Version 2014 finns nu för nerladdning. Läs mer på http://godman.se/versionshistorik.aspx

 

En ny version av programmet Godman Redovisning är under utveckling och beräknas släppas i början på december.

 

Tack vare det engagemang bland användarna att komma med förslag och åsikter om programmet är det möjligt att göra ett bra program ännu bättre.

 

Ett kvitto på att programmet är bra är att flera kommuner i år har valt att köpa in ett större antal licenser.

 

Vår ambition

Ambitionen är att Godman Redovisning skall fortsätta vara det ledande programmet för gode män, ställföreträdare och förvaltare. Utvecklingen av programvaran sker löpande och ett par uppdateringar med några nya funktioner släpps varje år. Vid varje årsskifte kommer en helt ny version som innehåller fler funktioner och förbättringar och som befintliga licensinnehavare erbjuds till ett mycket förmånligt pris.

 

Redan användare

För dig som redan använder programmet är det givetvis frivilligt att uppgradera. Vill du uppgradera är det mycket enkelt att föra över information från tidigare version av Godman Redovisning. Mer om detta kommer i separat post här i bloggen samt i ett e-post meddelande som skickas ut när det är dags.

 

Lite om vad som är nytt

  • Dokumenthanteringsfunktion där du kan enkelt länka in dokument som rör en huvudman eller rent generellt.
  • Ange om en tillgång är en fastighet eller ett värdepapper.
  • Spara egna kolumninställningar. Sorteringsordning,bredd etc.
  • Möjlighet att spara säkerhetskopior i en extern säker lagringstjänst direkt (www.storegate.se). 
  • Visa saldot som det är efter aktuell transaktion när man klickar upp en utgift/inkomst (och aktuellt saldo inom parantes)
  • Man kan ange om en inkomst avser försäljning av värdepapper eller försäljning av fastighet.
  • + en hel del annat.

 

Har du förslag eller åsikter?

Det är inte försent att komma med förslag eller åsikter till den nya versionen. Gå till kontaktformuläret och skicka ett meddelande.

Överförmyndarnytt Oktober2013

Nytt nyhetsbrev från Sveriges kommuner och landsting finns att beskåda på http://www.skl.se/vi_arbetar_med/juridik/overformyndarfragor/oktober-2013

Klippans överförmyndare får beröm

De flesta nyheter om överförmyndarna och deras verksamhet är kritisk men i Helsingborgs dagblad publicerades en positiv nyhet 22 oktober 2013 om överförmyndaren i Klippan. De för gott betyg av länstyrelsen som granskat verksamheten. Bland annat anses ärenden behandlas på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

 

Läs mer på http://hd.se/klippan/2013/10/22/overformyndaren-far-berom-efter/

Windows 8.1 och Godman Redovisning OK

Godman Redovisning 2013 är testat och fungerar med Windows 8.1.

 

Windows 8.1 är en gratis uppdatering till Windows 8 och hämtas via Windows Update från 18/10-2013.

Överförmyndarnytt aug-sep 2013

Nytt nummer av överförmyndarnytt finns nu att läsa på Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, hemsida.

 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/juridik/overformyndarfragor/augusti-september-2013

Läsvärt - Rapport om regelverket kring ställföreträdarskap

Journalisten Lisa Magnusson beskriver i en rapport hur regelverket kring ställföreträdarskap är uppbyggt och tillämpat i dag, när en människa av olika skäl anses oförmögen att ta ansvar för sitt liv.

 

Rapporten heter Omyndigförklarad! En rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande och är publicerad 3 juni 2013 av Timbro

(ISBN:  978-91-7566-955-7)

 

Mycket läsvärt!!

 

Läs mer och ladda ner rapporten (39 sidor)

Artikel om godmanskap på Schizofreniforbuntet.se

Läs hela artikeln på http://schizofreniforbundet.se/Forbundet/Medlemstidning/Phrenicus-2013/God-man-kan-bade-hjalpa-och-stjalpa/